Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 – to największa aktualizacja do tej pory!

Cztery dni temu po dłuższym niż zazwyczaj oczekiwaniu Microsoft udostępnił wreszcie dla wszystkich najnowszą i największą w historii paczkę aktualizacji dla Dynamics CRM 2011 – Update Rollup 15. Zanim przejdę do wychwalania UR15 jedno przypomnienie – Rollup 15 jest oczywiście kumulatywny, tzn. zawiera Rollup 12. Pamiętajcie o tym przed instalacją UR15! A pokusa jest naprawdę wielka…

CO NOWEGO W UPDATE ROLLUP 15?

UR15 zawiera siedem ogromnych i znaczących zmian oraz ponad 110 zmian i poprawek błędów (niezależnie od wcześniejszych rollupów). Do tych znaczących zmian należą dodatki, które zbliżają CRM 2011 do CRM 2013. Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami UR15 zawiera rozdzielenie procesów klienta CRM dla Outlook od Outlook, a więc zupełnie nową usługę Windows do obsługi CRM, niezależną od Outlook. To stało się pierwszy raz w historii i oznacza nową drogę dla wydajności klienta CRM dla Outlook, a takżę uniezależnienie CRM od Outlook w kontekście procesów systemu i pamięci.
Do najważniejszych i największych zmian funkcjonalnych, które przynosi Update Rollup 15, należą:

 • nowy, odizolowany, proces odpowiedzialny za klienta CRM dla Outlook
 • aktualizację silnika bazy danych klienta CRM dla Outlook do SQL Server for Windows CE 4.0
 • optymalizacja przechowywania Książki Adresowej
 • CRM dla Outlook zaczyna przechowywać część ustawień, które trzymał w pamięci, w bazie cache’ującej w SQL Server CE 4.0
 • możliwość ustawienia „dostępności” Kontaktów na poziomie całej organizacji, a nie poszczególnych encji
 • zwiększenie wydajności CRM, kiedy w systemie jest więcej niż 5000 zespołów (teams)
 • zmiany w elementach DOM formatek przygotowujące CRM 2011 do aktualizacji do CRM 2013
 • poprawiony błąd z kolejnością przechodzenia między zakładkami na pulpicie nawigacyjnym (w niektórych przypadkach)
 • poprawiony błąd, który pojawiał się przy próbie zmiany workflow’u zawierającego lookup i warunek „Czekaj aż…”
 • poprawione błędy wprowadzone w UR14 z sortowaniem niektórych widoków wyszukiwania (lookup)
 • poprawiony błąd z niedziałającym żądeniam FetchXmlToQueryExpressionRequest po instalacji Rollup 11
 • poprawione błędy z przeglądaniem kalendarza usług
 • wreszcie poprawiony błąd zmieniający kolejność ładowania bibliotek JScript, który pojawił się w Rollup 12
 • poprawiona prędkość działania niektórych formatek w Internet Explorer 8 w CRM po instalacji Rollup 12
 • poprawione usuwanie rekordów udostępnianych działań z tabeli POA (dla powiązanych działań)
 • poprawiony błąd „Table alias ‚alias name’ is not unique” podczas otwierania niektórych widoków
 • poprawione scalanie rerordów, które powiązane były za pomocą Połączeń (Connections)
 • poprawiona znikająca ikonka dostępności na Lync w widokach
 • możliwość poprawnego importu rozwiązania zarządzanego, które zawiera zmiany w naszych atrybutach (custom attributes)
 • … ponad 80 innych ważnych i mniej ważnych poprawek

Update Rollup 15 ewidentnie przygotowuje CRM 2011 do aktualizacji do CRM 2013 mimo, że o UR14 jest oficjalnie wymagany do bezproblemowej aktualizacji. Zawiera też mnóstwo poprawek niekoniecznie błędów, ale poprawek zwiększających wydajność, wygodę i w niektórych przypadkach działanie skryptów.
W skrócie, podobnie jak w przypadku Update Rollup 6, Update Rollup 15 to prędzej czy później konieczność dla wszystkich, którzy chcą mieć nowy, wydajny i poprawiony system oparty o Dynamics CRM 2011. Najważniejsze jest jednak pamiętanie, że instalacja UR15 wprowadzi zmiany zawarte w UR12, a więc niektóre skrypty mogą przestać działać! Znikną również ikonki na listach itd.

Więcej na temat Update Rollup 15 można przeczytać w KB2843571 tutaj: http://support.microsoft.com/kb/2843571, a sam UR15 można ściągnąć stąd: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40346.

Reklamy

Microsoft Dynamics CRM Update Rollup 11 Critical Update – czyli Microsoft słucha rynku i ugina się pod Klientami

Wow, co za news! Niestety trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Trochę w tajemnicy przed światem Microsoft pracował nad pewnym „zestawem poprawek”. Właśnie stało się jasne o co chodzi. Otóż, Microsoft opublikował właśnie Update Rollup 11 Critical Update, a więc zestaw aktualizacji (poprawek błędów, aktualizacji wydajności) dla wszystkich Klientów, którzy mają zainstalowany Update Rollup 11 i z róznych przyczyn nie chcą / nie zainstalowali Update Rollup 12. Nie ukrywam, że jest to niesamowita ulga dla mnie i pewnie dla całego rynku partnerskiego. Już wystarczająco dużo się natłumaczyliśmy czemu UR12 zmienia tyle i czy na pewno jest potrzebny. Trzeba przyznać, że Microsoft posłuchał rynku… A naprawdę wielu Klientów przez zmiany wprowadzone w Update Rollup 12 pozostała w swoich rozwiązaniach na Update Rollup 11. Niestety część już zrobiła ten krok. No nic, jak napisałem – lepiej późno niż wcale.

CZYM DOKŁADNIE JEST UPDATE ROLLUP 11 CRITICAL UPDATE?
Update Rollup 11 Critical Update (UR 11 CU) to zbiór wszystkich poprawek wypuszczonych po UR11, w tym tzw. Critical on Demand, ale bez zmian funkcjonalności wprowadzonych w UR12. Ta aktualizacja dotyczy serwera CRM i klienta CRM dla Outlook. UR11 powinien być zainstalowany przez wszystkich Klientów, którzy poprzestali swoją przygodę z Update Rollup’ami na UR11 ze względu np. na niekompatybilność skryptów, czy błędy wynikające z wieloprzeglądarkowości (jest takie słowo?).

Czy UR 11 CU wnosi coś super nowego, nieobecnego nigdzie indziej? Spodziewacie się odpowiedzi „Nie”. A tu niespodzianka! UR11 CU dla klienta CRM dla Outlook dodaje nową bardzo ważną funkcję obecną dopiero w CRM 2013 „Orion”!!!, a więc rozdzielenie klienta CRM dla Outlook od procesu Outlook’a! Wreszcie mamy więc niezależny byt, który już nigdy nie wpłynie na pracę w Outlook, jeśli napotka problem np. z połączeniem z serwerem CRM. Proces nazywa się Microsoft.Crm.Application.Outlook.WebFormHost.exe. Witaj nowy procesie! 🙂

SPOSÓB INSTALACJI
Jeśli ktokolwiek ma już Update Rollup 12 na serwerze, powinien zainstalować Update Rollup 14, ale nie musi instalować UR 11 CU, bo wszystkie poprawki dostał już w UR13 i UR14.
Jeśli ktokolwiek ma już UR12 w kliencie CRM dla Outlook, powinien zainstalować Update Rollup 14. Jeśli jednak chcecie korzystać z nowego „podejścia” do rozdzielenia procesów CRM i Outlook, a macie już UR12, należy odinstalować całkowicie wszystkie Rollup’y i samego klienta CRM dla Outlook, a później zainstalować od nowa klienta CRM z UR6 i UR11. Później zainstalować UR11 CU. UWAGA: razem z UR11 CU ściąga się i instaluje SQL CE 4.0!

MOJE RADY
Zaisntalowałbym UR14 na serwerze CRM i… może niepopularnie… spróbował z UR11 CU w kliencie CRM dla Outlook, jeśli kiedykolwiek zdarzył Ci się problem z wieszającym się Outlook’iem i podejrzewasz, że to przez CRM. Ale to tylko moja opinia. I pracy więcej! 🙂

Jeśli już macie UR12 na wszystkich komponentach, macie już wszystkie poprawki. A na nowe funkcje wprowadzone w UR11 CU dla klienta CRM dla Outlook należy poczekać do Update Rollup 15 – to w nim zostaną umieszczone wszystkie poprawki.

Update Rollup 11 Critical Update można ściągnąć tutaj: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39691

Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 jest z powrotem dostępny i jest… fajny

Dziś w nocy Microsoft przywrócił ponownie przetestowany i działający (!) Update Rollup 12. Zgodnie z komunikacją, w którą zaangażowany jest już naprawdę top management (patrzcie tutaj), Update Rollup 12 wymagał przetestowania kilku scenariuszy, które powodowały błędy. Tutaj szacunek dla Boba Stutza (Corporate Vicepresident linii Dynamics) za odważną decyzję, że skoro UR12 nie był gotowy, to należy to otwarcie i uczciwie powiedzieć. Wreszcie coś zaczyna się zmieniać – wystarczyła zmiana kilku osób ;).

Co w takim razie dostaną klienci z CRM wdrożonym u siebie (on premise) lub w hostingu w Update Rollup 12?

 • Przede wszystkim oczekiwane wsparcie wielu przeglądarek
 • zmiany w SDK, w tym zupełnie nowe żądanie dodane do APIExecuteMultipleRequest, które pozwala „zapakować” w jedno wywołanie wielu żądań aktualizacji danych jako kolekcji i wysłanie ich do serwera jako jedno żądanie (request). Odpowiedzią jest kolekcja rezultatów wykonania poszczególnych żądań. Takie podejście widocznie zwiększa wydajność, bo wysyła jedno żądanie zamiast wielu, a rezultat jest taki sam
 • lepsze wsparcie dla Internet Explorer 10 i Windows 8
 • zmiany w „ścianie” – możliwość „lubienia” i „nielubienia” konkretnych wpisów oraz odwoływania się do innych rekordów, podobnie jak na Facebook’u
 • przygotowanie CRM’a pod nowy interfejs, w tym nowe pola na obiektach Potencjalny Klient, Szansa Sprzedaży i Sprawa – na razie to pola tylko do użytku wewętrznego, ale po instalacji nowego interfejsu (Process Flow UI) pola te mają konkretne znaczenie
 • nowe indeksy w bazie niektórych obiektów
 • nowe metody i klasy w SDK optymalizujące zapytania o metadane z CRM, w tym szybsza możliwość pytania platformy tylko o zmiany w metadanych danego pola / obiektu oraz wsparcie dla operatora NotIn (nareszcie!)
 • zgodność ze standardem FIPS 140-2 – rządową wykładnią tego, jak powinien wyglądać szyfrowany ruch między systemami
 • nowy obiekt Complex Process do wewnętrznego użytku przez nowe procesy (i na przyszłość)

My na razie instalujemy Update Rollup 12 na naszych środowiskach. Jeśli nic się nie zdarzy złego, a UR12 przyniesie zapowiadane korzyści z chęcią zaczniemy go instalować Klientom i proponować jego instalację. Update Rollup 12 (v2) można ściągnąć stąd: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=36229, a KB opisujące zmiany jest tutaj: http://support.microsoft.com/kb/2795627.

Update Rollup 12 – na razie nie radzę instalować + moje przemyślenia (stan na 2013-01-24)

Nie chcę na razie komentować ostatnich wydarzeń, bo wiadomo, że przy zbyt silnych uczuciach (do Dynamics CRM) moje reakcje byłyby zbyt silne ;). Na liście „under NDA” rozpocząłem już burzę zaczepnym pytaniem gdzie jest lider strategii Dynamics CRM w ostatnim roku, odkąd odszedł Pan B.W…?

Jak pewnie wiecie, 10 stycznia ukazał się długo oczekiwany Update Rollup 12 dla Dynamics CRM 2011. Nie opisywałem go póki nie potestowałem sam. W całym styczniu za to na CRM Online instalowany jest tzw. 2012 Q4 Service Update, a więc pakiet poprawek większy od UR12 dostępny na razie tylko dla CRM Online. O ile CRM Online mnie nie obchodzi (szkoda nerwów), o tyle wycofanie trzeciego rollup’a z rynku już bardziej.

Update Rollup 12 to ogromna aktualizacja – niektórzy mówią nawet, że to CRM 2013 :). Rzeczywiście nowych funkcjonalności jest mnóstwo, a tą najbardziej oczekiwaną oczywiście wsparcie dla wielu przeglądarek. I właśnie ze względu na mnogość nowych funkcji, wygląda na to, iż obiecane ambitne terminy spowodowały, że nie wszystko działa jak należy. Nie jest to nic strasznego (niby), bo zmiana jest rzeczywiście ogromna, ale coś jednak w moim fanatycznym (dla Dynamics CRM) sercu nie gra. Nie gra, bo to nie pierwszy raz. Na szczęście Microsoft po kilku godzinach zauważył błędy i kulturalnie Update Rollup wycofał.

W skrócie Update Rollup 12 został wycofany i nie należy instalować go aż do ukazania się wersji 2 (v2). Jeśli więc pobraliście (Wasi administratorzy pobrali) UR12 z 10 stycznia, nie instalujcie go! Microsoft bowiem oficjalnie przyznał, że UR12 może spowodować błędy w działaniu CRM – tutaj jest post Vicepresident’a linii Dynamics mówiący o tym: http://community.dynamics.com/product/crm/crmtechnical/b/lostinthoughtsofcrm/archive/2013/01/18/update-on-microsoft-dynamics-crm-2011-update-rollup-12-release.aspx.

Z tego, co wiem stan na dziś jest taki, że poprawiane są błędy i Update Rollup 12 dla klientów posiadających CRM zainstalowany u siebie (on-premise) pojawi się wkrótce ponownie. Tym razem już bez błędów. Wtedy będziemy mogli zacząć cieszyć się nowymi, ogromnymi zmianami.

A wnioski mam na razie takie – Microsoft za szybko chce wypuszczać nowe funkcjonalności, albo za dużo ich w jednej aktualizacji. Samo wsparcie dla wielu przeglądarek to ogromna praca – CRM od 8 lat używał plików charakterystycznych dla Internet Explorer. Zastąpienie plików .htc nowymi formatkami (czyt. przepisanie sporego kawałka interfejsu) to nie żarty… A ambitny, „6-miesięczny” termin zaczyna nadchodzić. I efekty mamy…

Dynamics CRM Polaris ostatecznie – co nowego i kiedy?

Grudzień 2012 roku nadszedł. 21-ego grudnia koniec świata. Do tego czasu wszyscy mieli pracować na wielu przeglądarkach, mieć CRM zintegrowany ze Skype i nowy interfejs. I co? I nic. CRM Polaris, jak wskazuje nazwa „December Update” będzie oficjalnie wydany w… styczniu 2013. Ale warto czekać, bo Microsoft szykuje parę „killer features” – nowości, na które wielu Klientów czeka. Dobra, do rzeczy.

CO BĘDZIE w Dynamics CRM Polaris?

Microsoft Dynamics CRM Polaris

Teraz już chyba ostatecznie można potwierdzić, że Polaris wniesie sporo nowego. Najwięcej zobaczą niestety użytkownicy CRM Online (a później On-premise), ale w zasadzie już teraz Polaris można nazwać „nowym Dynamics CRM’em” (no ok, dla tych używających CRM Online 😛 ). Niestety potwierdziły się moje wcześniejsze spekulacje, że Microsoft robi rzecz szaloną i rozdziela bazy kodowe CRM Online i On-premise. Oficjalnie niby ciągle nie, ale inaczej programuje się pod „Process driven UI”, a inaczej pod standardowy „ribbon”, więc inaczej niż rozdzieleniem nazwać tego nie można. Nie będę tego komentował, bo znów wywołałbym burzę ;). Tak czy inaczej klienci On-Premise mają lepiej, bo… nieważne :).

Poniżej znajduje się potwierdzona lista nowych funkcjonalności, które będą w wersji „Polaris” Dynamics CRM, a później dokładne daty wydań:

 • oczywiście wspominane kilkakrotnie wsparcie wielu przeglądarek
 • integracja z Yammer – pojawią się automatyczne wpisy z CRM na stronach Yammer, możliwość „lubienia”, „komentowania” i dzielenia treści z CRM w Yammer’ze, a także (!) wyszukiwanie treści w CRM z poziomu Yammera
 • integracja ze Skype – możliwe będzie dzwonienie bezpośrednio z CRM do Potencjalnych Klientów i Kontaktów. A dzięki „flow UI” (nowemu interfejsowi) wszystko pięknie składa się w jedno wyskakujące okienko. Na tablecie wygląda prześlicznie i bardzo, bardzo przydatnie:
 • crm_skype

 • nowy interfejs potocznie zwany „Flow UI”, albo „Process driven UI, a więc totalnie nowy wygląd CRM’a, w tym realizacja koncepcji „wszystko w jednym oknie” zamiast otwierania wielu okienek na raz. Oczywiście interfejs przygotowany jest głównie pod tablety, ale na zwykłym komputerze też wzbudza zachwyt – wszystko jest „płaskie” i klikalne. Nie ma potrzeby otwierać kilku okien, żeby np. skwalifikować klienta
  Na razie interfejs ten nie będzie dostępny dla własnych encji!

  crm_flowui

  UWAGA!!! „Flow UI” dodany w styczniu 2013 nie będzie umożliwiał dodania skryptów JScript na zdarzeniach OnLoad, OnSave!!!

 • NOWE! predefiniowane procesy sprzedaży oparte o najlepsze praktyki rynkowe do wykorzystania przez użytkowników
 • NOWE! rozszerzone zarządzanie projektami sprzedażowymi – szansa sprzedaży sama w sobie zyskuje kontekst – Projekt Sprzedażowy. Do projektu można będzie zgodnie z najlepszymi praktykami i doświadczeniem Klientów dodawać zespoły, wiele szans, oferty, kontakty, zarządzać partnerami i konkurentami oraz podłączać „zespoły pościgowe” (jak to przetłumaczył MS w wersji, którą poprawiałem), a więc zespoły sprzedażowe zajmujące się np. przygotowaniem oferty

KIEDY będzie Dynamics CRM Polaris?

No i tu największe zaskoczenie zgodnie z tym, co napisałem na początku – Polaris będzie udostępniony w styczniu, a dokładniej:

 • dla klientów CRM Online aktualizacja do wersji Polaris zacznie się od USA od 1 stycznia 2013r i przez Europę i Azję potrwa do końca stycznia
 • po aktualizacji organizacji klienta będzie można opcjonalnie zgłosić się do aktualizacji interfejsu do „Flow UI” – to nie stanie się automatycznie!
 • dla klientów CRM On-Premise i SPLA część funkcjonalności Polaris’a ukaże się w postaci Update Rollup 12, który ukaże się 10 stycznia 2013 roku
 • integracja z Yammer i optymalizacja CRM dla iPad’ów rozpocznie się w lutym 2013 i potrwa przez cały luty (dla klientów CRM Online)
 • dla klientów CRM On-Premise funkcjonalności, których nie dostaną w Polaris, będą dostępne w wersji Orion w drugim kwartale 2013 roku

Ja już nie mogę się doczekać. Dla Flow UI kupię iPad’a. Ja. iPad’a. Koniec świata jednak nastąpi.

Aplikacja mobilna dla Dynamics CRM 2011 – jak to w końcu będzie?

Długo nie pisałem… Niestety (dla bloga) zajęły mnie skutecznie bardzo różne zadania. Ale o CRM nie zapominam! 🙂

Ten post piszę, żeby wyjaśnić o co chodzi z klientem mobilnym dla Dynamics CRM 2011 i gdzie tak naprawdę leży prawda. Na rynku jest bowiem tak dużo informacji, w tym sporo nieprawdziwych, że pewnie każdy już się pogubił. A najbardziej chyba pogubił się sam Microsoft wewnętrznie – lokalne filie przekazują zupełnie inne informacje niż oficjalna mapa drogowa Grupy Produktowej (przynajmniej w moim wypadku). A prawdziwe informacje są znacznie bardziej miłe i pozytywne niż te krążące na rynku… 🙂

Otóż, 2 listopada Bill Patterson (Principal Manager), a wcześniej Eric Boocock (Sr Product Manager) mniej lub bardziej oficjalnie potwierdzili rozdzielenie prac nad aplikacją(-ami) mobilną dla Dynamics CRM 2011 na 2 etapy. Nazwanie tych etapów „Etapem I” i „Etapem II” jest tylko moją interpretacją, a nie oficjalnym nazewnictwem Microsoft!!!

Etap I – wiele przeglądarek

Pierwszy z etapów prac nad mobilnym dostępem do Dynamics CRM 2011 zakończy się wydaniem najnowszej aktualizacji (December Service Update) do CRM o nazwie kodowej „Polaris” w grudniu tego roku. Polaris oczywiście będzie zawierał wiele więcej aktualizacji i funkcjonalności niż te przydatne do aplikacji mobilnej, ale dla aplikacji mobilnej znaczenie ma wsparcie dla wielu przeglądarek. Dodatkowo „Polaris” większość nowych funkcjonalności przyniesie do CRM Online, a nie CRM On-Premise (sic!!!).
Czemu to jest ważne dla klienta mobilnego? Dlatego, że zgodnie ze zmienioną wizją Microsoft (która spowodowała przesunięcie o pół roku wydania wsparcia wielu przeglądarek), CRM ma najpierw wyglądać tak samo na komputerach, telefonach i tabletach. I to jest ten pierwszy krok. Od wersji Polaris Dynamics CRM 2011 będzie wspierał następujące przeglądarki:

CRM 2011 browsers

Jak łatwo zauważyć, pojawiło się rozróżnienie wersji On-Premise i Online w kontekście obsługi iPad’ów – otóż CRM Online będzie wspierał Safari na iPad’ach od grudnia 2012 roku, a CRM On-premise dopiero od końca drugiego kwartału 2013 roku. Wsparcie dla Safari na iOS’ach (Mac’ach) pojawi się w styczniu 2013 roku.

Etap II – aplikacje natywne

To, na co najbardziej czekają klienci, czyli aplikacje natywne dla urządzeń mobilnych, pojawi się w drugim etapie prac, a więc około połowy roku 2013. I tutaj będzie kilka niespodzianek. Oficjalnie bowiem Microsoft potwierdził, co następuje:

 • powstanie aplikacja natywna dla Windows 8
 • powstanie aplikacja natywna dla Windows Phone 8 i iPad, która na tę chwilę jest planowana jako część aktualizacji o kodowej nazwie „Orion”
 • aplikacje natywne będą zbudowane z wykorzystaniem HTML5 i JavaScript’u (oczywiście nie Slverlight’a…)
 • powyższe aplikacje natywne mogą, ale nie muszą mieć dostęp offline – oficjalnie nie ma potwierdzenia
 • aplikacje natywne dla Android i BlackBerry nie są na razie planowane. Czy będą w ogóle budowane okaże się w drugiej połowie 2013 roku. Jeśli nie, dostęp do CRM z tych platform będzie tylko online i tylko przez przeglądarki, które zaczną być wtedy wspierane. Oczywiście można cały czas korzystać z rozwiązań partnerskich do obsugi BB i Android.
 • Microsoft zmienił decyzję odnośnie opłat za aplikacje natywne i, ku zaskoczeniu wszystkich, aplikacje natywne będą darmowe!
 • nowa wersja o nazwie kodowej „Orion” będzie dotyczyła w pełni zarówno CRM Online, jak i CRM On-Premise, a nie jak wcześniej mówiono tylko CRM Onlin
 • krążą plotki, że nowe aplikacje wcale nie będą oparte o rozwiązanie CWR, tylko o silnik budowany przez Microsoft

Uff, mam nadzieję, że to podsumowanie ostatecznie rozwieje wątpliwości i pozwoli Wam uporać się z bzdurami, które opowiadają różnej maści „eksperci Dynamics CRM”. Wszystkie informacje powyżej są aktualne i prawdziwe na dzień ich pisania – Microsoft nie wyklucza delikatnych zmian strategii.