Cele w CRM, a własność encji w Dynamics 365

Ten post jest trochę nietypowy, bo jest wskazówką i pewną odpowiedzią na notoryczny problem z tym, na jakich encjach można tworzyć cele w Microsoft Dynamics 365.

Trochę o celach w Microsoft Dynamics 365

Zarządzanie celami to jedna z funkcjonalności Dynamics 365 obecna w Dynamics CRM od wersji 2011. Niektórzy ją kochają ze względu na elastyczność i łatwość tworzenia celów dla użytkowników CRM, a także za łatwość prezentacji danych o postępie i celach. Inni nienawidzą za to, że każdy cel musi mieć właściciela i jest tylko na dany okres fiskalny, a w kolejnych trzeba tworzyć cele od nowa i za każdym razem osobno dla każdego użytkownika / zespołu.

Jeśli ktoś chce używać celów, to ma do dyspozycji całkiem dobry mechanizm (o ile akceptuje trudność w ergonomii dla tworzenia celów od nowa co okres fiskalny) składający się z następujących komponentów:

 • Metryka Celu (Goal Metric):
  Obiekt pozwalający na wybór typu celu oraz danych, które chcemy śledzić (np. czy to będzie cel liczbowy, czy kwotowy i jaki typ danych będzie liczony do postępu i realizacji celów)
 • Cel (Goal):
  Cel to jak sama nazwa wskazuje właściwy cel, który obowiązkowo składa się z Nazwy, Metryki Celu, Właściciela Celu (i jego managera) oraz przede wszystkim z Okresu Obrachunkowego, dla którego ma być liczony. Cel zawiera dane o oczekiwanej (docelowej) liczbie lub kwocie, a także może zawierać Cele Podrzędne, jeśli chcemy liczyć cele dla zespołów.
 • Zapytanie Zestawienia (Rollup Query):
  Zapytanie Zestawienia umożliwia szczegółowy wybór rekordów, które mają być zaliczane do Celu. Przykładem może być sytuacja, w której Celem jest uzyskanie 100 000 PLN przychodu w wystawionych fakturach (Metryka Celu), ale dodatkowo chcemy, żeby były to faktury na konkretny rodzaj usługi (Zapytanie Zestawienia).

Mojej encji nie mam na liście Celów, czyli haczyk z własnością encji…

Wiadomo, że cele w Dynamics 365 mogą obejmować nie tylko dane sprzedażowe, ale dowolne inne dane z różnych encji, które dają się sumować lub liczyć (pod warunkiem, że Metryka Celu jest jednym z dwóch typów – Liczba, albo Kwota). Łącznie z tym, że możemy tworzyć Cele (Goals), Metryki Celów (Goal Metrics) i Zapytania Zestawienia (Rollup Queries) dla encji stworzonych przez nas (encji dostosowanych / Custom Entities).

Jednak jest jeden bardzo ważny punkt – teoretycznie wszystkie (w tym custom) encje mogą być przedmiotem dla Celu. Czy naprawdę? Wystarczy chwilę się zastanowić (i nie zapomnieć podczas wdrożenia), że Cele mają Właścicieli i obejmują rekordy, które mają właścicieli. Dlatego też Cele mogą być w praktyce tworzone tylko dla encji, które mają Własność ustawioną na „Użytkownik lub zespół”, a nie na „Organizacja”!!!

Screen Shot 2017-05-08 at 17.10.36

Implikacje w prawdziwym życiu

Czemu to jest takie ważne? Ano dlatego, że ta przypadłość celów wymaga odpowiedniego planowania nowych obiektów w kontekście ich właśności w systemie. Nie da się przecież zmienić typu Własności już po utworzeniu encji. A co dopiero, kiedy encja jest w pełni dostosowana, a my zaimportujemy już dane z zewnętrznego systemu… Wtedy możemy się nieźle zdziwić, kiedy obiecamy Klientowi np. zarządzanie celami na wystawione faktury, albo na liczbę zamówień i stworzymy encję, której Własność ustawiona będzie na „Organizacja”. A przecież w przypadku takich obiektów jak Faktura takie ustawienie właśnie ma największy sens. Chcemy przecież zapewnić w systemie w prosty sposób – albo ktoś widzi faktury z ERP, albo nie. Nie zastanawiamy się i na pewno nie chcemy dodatkowo ustawiać właścicieli dla każdej zaimportowanej faktury i konfigurować ról zabezpieczeń w taki sposób, żeby użytkownicy mogli widzieć tylko konkretne faktury.

Podobnie ma się sytuacja z wieloma innymi encjami utworzonymi na wdrożeniach – chcemy albo widzieć stan magazynowy (kiedy tworzymy sobie encję na te potrzeby), albo nie. Chcemy albo pozwolić użytkownikom widzieć wejścia na stronę (kiedy tworzymy encję na te potrzeby), albo nie. Nie ma przecież sensu, żeby takie obiekty miały właścicieli – po prostu użytkownicy albo je widzą, albo nie.

Podsumowując – cele w Microsoft Dynamics 365 można ustawiać na wielu encjach, w tym encjach własnych. Jednak nie da się używać mechanizmu Celów na encjach, które właściwość Własność mają ustawioną jako „Organizacja”. Dodajcie sobie powyższy punkt do listy podczas planowania nowych encji :).

Dynamics 365 – mapowanie licencji i użytkowników Dynamics CRM do nowych planów [2/2]

Zgodnie z obietnicą ten post jest drugim z kolei traktującym o mapowaniu funkcjonalności i licencji z ostatniej wersji Microsoft Dynamics CRM 2016 do Microsoft Dynamics 365. Poprzedni post jest tutaj – Dynamics 365 – mapowanie funkcjonalności Dynamics CRM do nowych planów [1/2]. Tym razem zajmę się szczegółami licencjonowania Dynamics 365. Opiszę dokładnie plany, rodzaje licencji i funkcjonalności (bez szczegółów funkcjonalności aplikacji / modułu Operations z Planu 2 z prostej przyczyny – nie jest gotowy w tej chwili).

 

Aplikacje i plany – o co chodzi?

Microsoft wprowadził w Dynamics 365 dwa rodzaje licencjonowania użytkowników:

 • Licencja na aplikację (konkretny moduł Dynamics 365)
 • Licencja na plan dający dostęp do wielu modułów

Licencja na aplikację (konkretny moduł)

To nic innego jak długo oczekiwane licencjonowanie pozwalające na wykupienie dostępu tylko do konkretnego modułu Dynamics 365, np. Dynamics 365 for Sales. Użytkownik posiadający licencję na dany moduł może korzystać z każdej funkcjonalności w danym module Dynamics 365, ale również z funkcjonalności pozwalających na dostosowanie systemu w ramach danego modułu. Dodatkowo licencja na jedną z aplikacji Dynamics 365 daje dostęp do:

 • PowerApps, w tym Flow (w ramach danej aplikacji)
 • Microsoft Social Engagement (w Sales, Customer Service, Field Service i Project Service)
 • Unified Service Desk (w Sales i Customer Service)
 • Voice of Customer (w Sales, Customer Service, Field Service i Project Service)
 • Aplikacja mobilna z dostępem offline (w Sales, Customer Service, Field Service i Project Service)
 • Funkcjonalnośc grywalizacji – Microsoft Gamification (w Sales, Customer Service, Field Service i Project Service)

Bardzo ważne jest, że użytkownik posiadający licencje na daną aplikację może dostosowywać raporty, formatki, pulpity nawigacyjne, przepływy pracy i robić importy danych tylko na encjach z danej aplikacji!

Dynamics 365 - aplikacje

Licencja na plan 

Plan daje dostęp do wszystkich aplikacji objętych danym planem, wszystkich funkcjonalności Dynamics 365 i pełne możliwości dostosowywania systemu. Dodatkowo użytkownik posiadający licencje na dany plan w cenie dostaje:

 • PowerApps, w tym Flow
 • Microsoft Social Engagement
 • Unified Service Desk
 • Voice of Customer 
 • Aplikacja mobilna z dostępem offline
 • Funkcjonalnośc grywalizacji – Microsoft Gamification
 • Portal kliencki dla użytkowników zewnętrznych

Dla przypomniania, Microsoft Dynamics 365 oferuje następujące plany:

 • Dynamics 365 Business Edition
 • Dynamics 365 Enterprise Edition (Plan 1) – nic innego niż nowy Dynamics CRM
 • Dynamics 365 Enterprise Edition (Plan 2) – nowy Dynamics CRM i AX 7

Dynamics 365 - plany

 

Rodzaje licencji, czyli gdzie jest „Basic”?

Wiele organizacji korzystających z Dynamics CRM do tej pory zdążyło się już przyzwyczaić, że licencje CRM dzielimy na: Professional, Basic, Essential i Employee Self-Service. Zdążyli się przyzwyczaić i partnerzy Microsoft, którzy jeszcze 2 tygodnie temu w jednym z naszych potencjalnych projektów wprowadzali w błąd Klienta, wyceniając w ofercie licencje Basic…

Chcąc korzystać z Microsoft Dynamics 365 trzeba się odzwyczaić od aktualnego podziału licencji. Naturalne są więc pytania w rodzaju „Co z moimi licencjami Basic?”, „Jak kupić CRM taniej, skoro nie potrzebuje całej funkcjonalności?” i „Jak zmapować istniejące licencje do tych nowych?” Postaram się na nie odpowiedzieć poniżej.

W Dynamics 365 mamy do czynienia z dwoma typami licencji:

 • Licencje pełne (albo na aplikację, albo na plan)
 • Licencje „lekkie

Licencje pełne to oczywiście w pewnym sensie odpowiedniki starych „Professionali”, jednak dające znacznie więcej funkcjonalności w cenie.

Licencje lekkie to… no właśnie… to tzw. „Team Members”. I tu zaczyna się cała zabawa, bo między licencjami pełnymi i Team Members nie starczyło już miejsca na licencje Basic i Essential znane z Dynamics CRM. Jednak przy odpowiednim zaplanowaniu licencji nie będziecie tęsknić za „Basic’ami”. A to dlatego, że licencja Team Member daje pełny dostęp do odczytu wszystkich danych z Dynamics 365, pełny dostęp do niektórych encji i daje wiele funkcjonalności charakterystycznych dla danego modułu. Najkrócej podsumować to tak – Team Member to:

 • prawo odczytu danych z całego Dynamics 365
 • pełny dostęp do obiektów Kont (Klientów), Kontaktów, Działań i Notatek
 • pełny dostęp do encji dostosowanych (custom entities)
 • pełny dostęp do Relacji i Połączeń między obiektami
 • możliwość uruchamiania przepływów pracy (workflows)
 • wyszukiwanie zaawansowane w całym Dynamics 365
 • możliwość raportowania, tworzenia widoków
 • możliwość eksportu danych do Excel’a
 • możliwość tworzenia i edycji Szans Sprzedaży poprzez portal

Jak widać powyżej – licencja „lekka” Team Member z łatwością zastępuje istniejący do tej pory Basic. Jednak, żeby nie było tak różowo – Basic w Dynamics CRM pozwalał również na pełne korzystanie z modułu Obsługi Klienta (pod warunkiem, że użytkownicy „nie dotykali”sprzedaży), a Team Member na to nie pozwala!!!

 

Mapowanie licencji Dynamics CRM 2016 do Dynamics 365

Dla ułatwienia i przejrzystości stworzyłem tabelkę dla wszystkich potencjalnych i istniejących Klientów i użytkowników zastanawiających się jak migracja do Dynamics 365 wpłynie na ich licencje:

Dynamics CRM 2016 Dynamics 365
Professional Licencja pełna na aplikację (np. Sales, Customer Service)
albo
Licencja pełna na plan (Enterprise Plan 1)
Basic • Jeśli użytkownik „dotyka” obiektu Potencjalny Klient, to Licencja pełna na aplikację Dynamics 365 for Sales

• Jeśli użytkownik „dotyka” obiektu Spraw, to Licencja pełna na aplikację Dynamics 365 for Customer Service

• Jeśli użytkownik nie „dotyka” ani Potencjalnych Klientów, ani Spraw i w zasadzie potrzebuje odczytu danych i dostępu do Klientów / Działań, to Licencja „lekka” Team Member

Oczywiście zawsze można zamienić Basic na Enterprise Plan 1.

Essential Licencja „lekka” Team Member
Employee Self-Service Licencja „lekka” Team Member

 

Jak łatwo się domyślić, zamiana licencji Basic na Licencję Pełną (na Aplikację, albo na Plan) niesie ze sobą spore koszty, bo Basic kosztował przecież około 30% ceny Professional’a w Dynamics CRM 2016. Jednocześnie w wielu przypadkach możliwa będzie wymiana Basic na Licencję „lekką” Team Member i wtedy koszty będą znacznie niższe, bo Team Member w najdroższej wersji to wydatek około 8,40 EUR miesięcznie, czyli znacznie mniej niż za Basic kiedyś.

 

Jak kupić licencje Microsoft Dynamics 365?

Standardowo licencje Microsoft kupuje się od partnerów Microsoft (takich jak Netwise), a nie od samego Microsoft’u – tutaj nic się nie zmienia. Zmienia się jednak dostępność Dynamics 365 w różnych programach licencyjnych. I tak, licencje Dynamics 365 możemy kupić poprzez nastepujące umowy:

 • Enterprise Agreement (EA) – TAK
 • Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) – TAK
 • Open (najbardziej popularny model) – NIE
 • Cloud Solution Provider (CSP) – TAK

W każdej umowie licencje Dynamics 365 są subskrypcją, mimo tego, że można je płacić w ratach miesięcznych, rocznych, albo jednorazowo (Enterprise Agreement). Każda licencja Dynamics 365 daje tzw. podwójne prawa (dual rights) do instalacji Dynamics 365 w infrastrukturze Klienta (On-Premise).

Warto zwrócić uwagę, że Dynamics 365 nie można już kupić w programie Open, a więc poprzez jednorazową płatność pozwalającą kupić licencje na własność!

 

Mam nadzieję, że powyższe podsumowanie rozjaśni Wam licencjonowanie Dynamics 365. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to polecam oficjalną stronę Microsoft dotyczącą licencjonowania (https://www.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/pricing), albo kontakt z konsultantami Netwise (http://www.netwise.pl).

 

 

 

Dynamics Marketing, czyli nigdy nieistniejący produkt i przyszłość marketingu w Dynamics 365

Microsoftu przygoda z marketingiem cyfrowym

Rok temu gdzieś „wypsnęło” mi się na którymś wystąpieniu z przedstawicielami Microsoft Polska, że linia produktów Dynamics nie ma narzędzia marketingowego poza funkcjonalnością Microsoft Dynamics CRM. Oczywiście mamy wspaniałe rozszerzenie ClickDimensions i wszystkie funkcje modułu Marketing z Dynamics CRM, ale nie ma Microsoft prawdziwej konkurencji dla Salesforce’owego Pardot’a, Marketo, czy Adobe Marketing Cloud. I co? I oberwało mi się, że jak to nie ma. A Dynamics Marketing?!

No tak, ale moja odpowiedź brzmiała, że Dynamics Marketing, a więc wcześniejszy MarketingPilot to produkt z tzw. statusem „dead-on-arrival”, czyli zabity zanim w ogóle zaczął istnieć. Kupiony przez Microsoft po coś innego (patrz mechanizm budowy przepływów pracy, czyli Workflow Builder w nowym Dynamics 365 😉 ), a  nie dla funkcjonalności marketingu. Najlepiej można było się przekonać, sprawdzając, czy jest dostępny w cennikach.

Trzeba było czekać rok, żeby Microsoft ogłosił to już publicznie – linia produktów Dynamics nie miała pełnego modułu marketingowego. Przez pełny mam na myśli planowanie, egzekucję, rozliczanie kampanii. Zarówno w marketingu cyfrowym, jak i marketingu ATL / BTL, planowania działań wielokanałowych, śledzenia zachowania, liczenia ROI, planowania wydatków marketingowych i zderzaniu ich z lead generation itd. Jednym słowem – nie mieliśmy w linii Dynamics z prawdziwego zdarzenia systemu do Campaign Management.

Co w związku z tym? Niespodzianka!

Microsoft tydzień temu publicznie ogłosił partnerstwo z Adobe, które ma na celu zaoferowanie Adobe Microsoft Cloud jako OFICJALNY moduł marketingowy w nadchodzącej wielkimi krokami platformie Microsoft Dynamics 365.

Adobe Marketing Cloud to w pełni dojrzałe narzędzie do zarządzania kampaniami marketingowymi. AMC składa się z kilku modułów, w tym z trzech głównych – Adobe Campaign, Adobe Experience Manager i Adobe Analytics. Wszystkie moduły będą częścią planu Enterprise w Microsoft Dynamics 365.

Adobe Campaign:

Adobe Campaign to platforma do obsługi marketingu wielokanałowego pozwalająca na planowanie i uruchamianie kampanii marketingowych, włączając w to email marketing i marketing smsowy. Dodatkowo Adobe Campaign pozwala na integrację ze stronami i systemami e-commerce oraz na interakcje na żywo poprzez monitoring zachowań użytkowników i analitykę na żywo.

Adobe Campaign pozwala na trzymanie wielu informacji o użytkownikach w jednym miejscu. Te dane wzbogacą dane trzymane w Dynamics CRM (a raczej w module, który nazywał się będzie Microsoft Dynamics 365 for Sales).

Więcej tu: https://www.adobe.com/pl/marketing-cloud/campaign-management.html

 

Adobe Experience Manager:

Adobe Experience Manager to w zasadzie bardzo zaawansowany CMS pozwalający na budowanie formatek, landing page’y i stron, które mogą być wykorzystywane w kampaniach marketingowych i serwowane odpowiednio w zależności od segmentacji, kanału, czy rozgałęzienia kampanii wynikającego z poprzednich działań z danym klientem.

Więcej tu: https://www.adobe.com/pl/marketing-cloud/enterprise-content-management.html

 

Adobe Analytics:

Adobe Analytics to bardzo zaawansowana platforma chmurowa do monitoringu i analiz sentymentów w internecie oraz do śledzenia zachowań użytkowników. Adobe Analytics pozwala na bardzo zaawansowaną segmentację, w tym segmentację na żywo, a także na marketing predykcyjny (predictive marketing) bazujący na badaniu korelacji i skłonności klientów (customer propensity). Dodatkowo Adobe Analytics wspiera analizę big data i wnioskowanie z nieustrukturyzowanych danych gromadzonych przez wiele firm w internecie (takich jak geolokalizacja, sentymenty itd).

Więcej tu: http://www.adobe.com/pl/marketing-cloud/web-analytics.html

Czy to dobre? Co dalej?

Adobe Marketing Cloud to jedno z najlepszych rozwiązań tego typu na świecie, na pewno. Połączone z Dynamics 365 for Sales (czyli na tę chwilę jeszcze Dynamics CRM 😉 ) jest w pełni zintegrowaną platformą do zarządzania kampaniamii. Wreszcie platformą, której nie trzeba sie wstydzić tak, jak Dynamics Marketing…

 

[EDIT, 2016-10-10]

Więcej na temat partnerstwa Adobe i Microsoft w bardziej oficjalnej formie można przeczytać na Blogu Netwise tutaj: http://blog.netwise.pl/microsoft-adobe-partnerstwo/

Microsoft Dynamics 365. Czym jest nowa platforma Microsoftu?

Ostatnio coraz głośniej jest na rynku o nowej ofercie Microsoft – platformie Dynamics 365. A pośród tych wielu głosów jest sporo nieprawdziwych opinii powtarzanych albo z braku wiedzy, albo przez ignorancję. Poniżej staram się obalić mity, opisując czym tak naprawdę jest Dynamics 365.

Czym jest Microsoft Dynamics 365 i po co nam „kolejny” produkt?

Po pierwsze, Microsoft Dynamics 365 to nie jest nowy produkt, a nowe „opakowanie” do istniejących produktów. Nowe, lepsze opakowanie, tak naprawdę, bo łączące wreszcie różne produkty w jedną zintegrowaną platformę. Opakowanie, które wprowadza nowy model licencjonowania produktów Dynamics.

Razem z Dynamics 365 Microsoft wprowadza bowiem możliwość wykupienia tzw. „planów” (zamiast całych „aplikacji”), które obejmują konkretne potrzebne funkcjonalności i obszary, a nie całe produkty. I tak, w Dynamics 365 będziemy mogli wynająć osobno następujące moduły znane wszystkim z Microsoft Dynamics CRM Online:

 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Obsługa Klienta
 • Moduł Usług
 • Moduł Zarządzania Projektami
 • Analityka (PowerBI)

Ale rozszerzeniem CRM’a w przypadku Dynamics 365 będą też zupełnie nowe moduły-aplikacje, które Microsoft wprowadził niedawno, tj.:

 • PowerApps – moduł służący do „programowania bez programowania”, tj. platformę do budowy aplikacji biznesowych za pomocą kliknięć (więcej o PowerApps w innym poście)
 • Microsoft Flow – platforma pozwalająca na budowę przepływów zadań między różnymi systemami działającymi w chmurze. Coś w rodzaju „If-this-then-that” przychodzący z predefiniowanymi szablonami do przepływów zadań łączących aplikacje Microsoft Online (więcej o Flow w innym poście)

Jest też jedna niespodzianka – w Dynamics 365 będzie można używać niektórych funkcjonalności systemów ERP Microsoft’u:

 • elementów Dynamics NAV i Dynamics GP w postaci projektu „Madeira” w podstawowym planie licencyjnym
 • elementów Microsoft Dynamics AX7 w postaci modułu „Operations” w najdroższym planie licencyjnym

Będą to w obu przypadkach elementy dodane do CRM, a nie tak jak ostatnio słyszałem na rynku – systemy ERP z dodatkowym CRM’em. Na szczęście Microsoft nie poszedł w tę stronę :). Systemy ERP, tj. Dynamics NAV, Dynamics GP i Dynamics AX żyją sobie swoim życiem i mają się dobrze. Dynamics 365 nie zastępuje żadnego z nich z tej prostej przyczyny, że zawiera jedynie ich niektóre elementy, które dodane do CRM Online powodują, że CRM „domyka” w firmie procesy o zarządzanie finansami i tzw. order fulfillment.

 

Jakie są w takim razie te plany licencyjne?

Microsoft Dynamics 365 to oczywiście rozwiązanie dostępne TYLKO w chmurze. Microsoft na tę chwilę (sierpień 2016) otworzył NDA i opublikował jakie edycje planuje wprowadzić w Dynamics 365. Otóż:

Plan Business:

 • Rozwiązanie zoptymalizowane dla 10 – 250 pracowników
 • Maksimum 300 użytkowników
 • Zawiera moduły Sprzedaż, Marketing i projekt „Madeira”, czyli elementy Dynamics NAV i GP

 

Dwa plany Enterprise:

Enterprise Plan 1:

 • Rozwiązanie zoptymalizowane dla więcej niż 250 pracowników
 • Minimum 20 użytkowników
 • Zawiera moduły Sprzedaż, Marketing, Obsługa Klienta, Moduł Usług, Zarządzanie projektami, PowerApps, Microsoft Flow

Enterprise Plan 2:

 • Rozwiązanie zoptymalizowane dla więcej niż 250 pracowników
 • Minimum 20 użytkowników
 • Zawiera moduły Sprzedaż, Marketing, Obsługa Klienta, Moduł Usług, Zarządzanie projektami, PowerApps, Microsoft Flow i dodatkowo elementy Dynamics AX

Dynamics365-licencjonowanie

 

Czym różni się Project Madeira od Dynamics 365?

Myślę, że Microsoft nie obraziłby się, gdybym napisał, że Dynamics 365 Plan Business to nic innego jak „Project Madeira”. Platforma o tej kodowej nazwie miała właśnie zawierać funkcjonalności Sprzedaży, Marketingu i Zarządzania Finansami z Dynamics NAV. Dodatkowo miałą pozwalać na ściąganie aplikacji z AppSource. I to właśnie jest dokładnie Dynamics 365 w planie Business.

 

Co ma wspólnego Dynamics 365 z AppSource?

AppSource to nowy „sklep” z aplikacjami od Microsoftu. Nie chcę pisać, że to coś jak PinPoint, bo PinPoint to była gigantyczna masakra. Chyba nigdy nikomu nie udało się tego użyć w sposób, w jaki Microsoft planował użycie. AppSource to dokładny odpowiednik Salesforce’owego AppExchange. I to na tyle dokładny, że główny manager odpowiedzialny za AppExchange przeszedł do Microsoftu z zadaniem stworzenia identycznej platformy dla produktów z linii Dynamics. I chyba to się udało.

Dynamics 365 ma tyle wspólnego z AppSource, że będzie można rozszerzać go o dodatkowe moduły kupowane w tym sklepie. Moduły, które według założeń powinny integrować się bez większej pracy ze strony Klienta. Pożyjemy, zobaczymy…

 

No dobra, mój partner wdrożeniowy powiedział, żebym się wstrzymał z wdrożeniami i poczekał na Dynamics 365, bo to będzie i ERP i CRM w jednym.

No cóż, zmień partera wdrożeniowego, bo ten Cię oszukuje.

Po pierwsze, jak wyżej, Dynamics 365 to nie jest „ERP i CRM w jednym”. Sam(-a) wywnioskuj czym się różnią.

Po drugie, Dynamics 365 będzie dostępny pod koniec 2016 tylko w USA i Kanadzie i nie ma na razie planu na dostępność tej platformy w Polsce. Prawdopodobnie będzie u nas dostępna w 2017 roku.

 

 

 

Najnowsza aktualizacja Dynamics CRM Online – Spring 2016 Wave. Co nowego?

Microsoft Dynamics CRM “Spring 2016 Wave” nadchodzi wielkimi krokami, a część informacji została już „odtajniona”. Czas więc przyjrzeć się, co nowego przynosi najnowsza aktualizacja do Dynamics CRM 2016.

Spring 2016 Wave (albo Spring 2016 Release) to kolejna, cykliczna, aktualizacja funkcjonalna Dynamics CRM. Konkretnie – jedna z dwóch „dużych” aktualizacji ukazujących się co pół roku, ale nie nowa „duża” wersja systemu. Co za tym idzie, Spring 2016 Wave jest dostępny tylko dla Dynamics CRM 2016 Online. Klienci posiadający Dynamics CRM 2016 On-Premise muszą poczekać na nowe funkcjonalności do kolejnej „dużej” wersji systemu, a więc aktualizacji jesiennej (Fall 16 Wave).

 

Najważniejsze nowości w Spring 2016 Wave

Microsoft w tej aktualizacji skupił się na integracji CRM Online z ostatnio kupionymi rozwiązaniami, a więc FieldOne ADXStudio. Dla mniej orientujących się chodzi oczywiście o narzędzia do Zarządzania Obsługą Klienta (w tym do serwisu terenowego) i zarządzania projektami oraz o portale samoobsługowe dla Klientów. Jeśli chodzi o bardziej marketingowy opis zmian wprowadzonych w Spring 2016 Wave, to mamy do czynienia z usprawnieniami w:

 • Zarządzaniu obsługą Klienta (Field Service)
 • Zarządzaniu zaangażowaniem Klientów (Customer Engagement)
 • Analityce (Intelligence)
 • Mobilności (Mobility)
 • Platformie (zmiany techniczne)

W tym poście opisuję tylko zmiany w samym Dynamics CRM, ale Spring 2016 Wave wnosi też sporo zmian do Microsoft Dynamics Marketing i Microsoft Social Engagement. Tamtymi aktualizacjami zajmę się w kolejnych postach.

No to po kolei:

Zarządzanie Obsługą Klienta – Usługi serwisowe (Field Service)

Tutaj główne nowości pochodzą oczywiście z będącego teraz częścią CRM’a narzędzia FieldOne. Mamy do czynienia z pełną funkcjonalnością wymaganą przez organizację obsługujące Klientów poprzez wyspecjalizowane siły „terenowe”, czyli inżynierów, monterów itd. Field Service pozwala:

 • Planować wizyty serwisowe i zarządzać czasem inżynierów
 • Budować zestawy kompetencji i profile pracowników
 • Alokować czas potrzebny na cykliczne przeglądy, naprawy, czy instalacje sprzętu
 • Monitorować na mapie aktualne zasoby
 • Przygotowywać harmonogramy prac dla sił terenowych
 • Raportować postępy prac i wizyty na urządzeniach mobilnych

Dynamics CRM 2016 - Field Service

WAŻNE: Usługi Serwisowe będą dostępne jako dodatek do CRM dla Klientów posiadających wersję Dynamics CRM 2016 Online Update 1 (Spring 2016 Wave)

 

Zarządzanie projektami (Project Service)

Jak sama nazwa wskazuje mamy do czynienia z rozszerzeniem funkcjonalności Dynamics CRM o zarządzanie projektami. W szczególności użytkownicy dostaną do dyspozycji:

 • Planowanie projektów (dokładnie takie jak w Project Server)
 • Zarządzanie zasobami, harmonogramami i zadaniami w projektach
 • Rozliczanie czasu, zasobów, kosztów i prac w projektach
 • Możliwość fakturowania prac projektowych i przygotowywania harmonogramów płatności

Moduły Field Service i Project Service będą się przenikać, tj. Użytkownicy będą mogli zarządzać pulą zasobów I widzieć zrealizowaną pracę, niezależnie od tego, czy będzie to praca projektowa, czy ad hoc związana z wykonywaniem usług.

Dynamics CRM 2016 - Project Service
WAŻNE: Zarządzanie Projektami będzie dostępne jako dodatek do CRM dla Klientów posiadających wersję Dynamics CRM 2016 Online Update 1 (Spring 2016 Wave)

 

Portale samoobsługowe (Self-service portals)

Microsoft Dynamics CRM 2016, dzięki niedawnemu przejęciu Adxstudio, otrzyma rozbudowane możliwości tworzenia portali internetowych wystawiających dane z Dynamics CRM. Portale te umożliwiają firmom budowania zaangażowania Klientów z wykorzystaniem samoobsługowych stron internetowych, generowanych i zarządzanych bezpośrednio w Dynamics CRM. Na początku Microsoft wprowadza 3 gotowe szablony portali:

 • Portal Klientów
 • Portal Pracowników
 • Portal Społeczności

Portale te pozwalają na:

 • zarządzania profilami
 • publikację danych z Dynamics CRM i możliwość dodawania treści do Dynamics CRM
 • bezpieczny dostęp w oparciu o kontrolę dostępu
 • niestandardowe (konfigurowalne) rozszerzenia
 • szybką konfigurację stron internetowych, które są responsywne i adaptywne

Dynamics CRM 2016 - Portals
WAŻNE: Zarządzanie Projektami będzie dostępne jako dodatek do CRM dla Klientów posiadających wersję Dynamics CRM 2016 Online Update 1 (Spring 2016 Wave)

 

Analityka (Intelligence)

W Spring 2016 Wave widać wyraźnie, że Microsoft stawia coraz bardziej na integrację Dynamics CRM i Power BI. Chodzi o to, aby użytkownicy CRM mogli korzystać z funkcjonalności Power Bi i analizować dane pochodzące z CRM ad hoc, samodzielnie i szybko oraz łączyć i analizować dane z wielu źródeł w jednym miejscu. I tym miejscem ma właśnie być Power BI. Ja sam jestem fanem Power BI i uważam, że jak potrzebne są naprawdę zaawansowane raporty i szybka analiza, to tylko za pomocą tego narzędzia.

W Spring 2016 Wave Microsoft wprowadza do Power BI 2 pakiety predefiniowanych raportów, które pozwalają analizować dane z CRM związane ze sprzedażą i obsługą Klienta. Na razie pakiety te dostępne są tylko po angielsku, ale kafelki w Power BI można przecież łatwo wyedytować:

 • Power BI Sales Manager content pack
 • Power BI Service Manager

 Dynamics CRM 2016 - Power BI

 

Mobilność (Mobility)

Spring 2016 Wave wprowadza też spore i oczekiwane zmiany w mobilnym CRM. Od tej aktualizacji użytkownicy Dynamics CRM będą mogli pracować na telefonach i tabletach również w trybie offline. Funkcjonalności nie będą ograniczały się już do tworzenia rekordów w wersjach roboczych, ale będzie można w końcu czytać, aktualizować i tworzyć nowe rekordy, będąc w trybie offline.

Dodatkowo Microsoft wprowadza rozszerzenia pozwalające na zarządzanie urządzeniami mobilnymi, na których użytkownicy chcą używać CRM, nawet jeśli są to urządzenia prywatne (BYOD). Chodzi o dodatek do Intune – Intune Mobile Application Management (MAM), który będzie pozwalał zarządzać telefonami i tabletami także opartymi o iOS i Android.

 Dynamics CRM 2016 Mobile offline

 

Pozostałe zmiany

Samouczki (Guided Navigation)

W Spring 2016 Wave zostaną wprowadzane samouczki dla użytkowników, w postaci dostosowywalnych przewodników nawigacyjnych. To interaktywne, kontekstowe i oparte o konkretne  scenariusze podpowiedzi i paski boczne wyświetlane dla użytkowników. Samouczki pomogą nowym użytkownikom odnaleźć się w systemie CRM i umożliwią szybkie rozpoczęcie pracy z systemem, a przez to – zwiększą produktywność.

Microsoft przygotował kilka gotowych samouczków, ale administratorzy biznesowi będą mogli budować takie samouczki samodzielnie i w odpowiedzi na konkretne scenariusze używane w danej firmie. Samouczki mogą zawierać teksty, wideo, odnośniki i obrazki.

 

Synchronizacja po stronie serwera dla CRM On-Premise i Exchange Online

Zgodnie z obietnicą w Spring 2016 Wave Microsoft wprowadził wsparcie dla ostatniego hybrydowego modelu synchronizacji po stronie serwera, tj. możliwość połączenia Dynamics CRM On-Premise i Exchange Online.

 

Niedługo napiszę kolejny post o nowościach w Microsoft Social Engagement.

CRM Phone Express będzie niedługo wycofany

Pod koniec listopada 2015 Microsoft ogłosił zaprzestanie wsparcia dla aplikacji mobilnej CRM Phone Express (dawniej zwanej też CRM Mobile Express). Co to oznacza dla użytkowników? Oczywiście nie znika wsparcie dla urządzeń mobilnych, a wręcz przeciwnie – Microsoft stawia tylko na nową platformę.

Aktualnie w użyciu są 2 aplikacje (możliwe do ściągnięcia ze „store’ów” producentów):

  • Microsoft Dynamics CRM for Phones Expressphones_express

 

  • Microsoft Dynamics CRM for Phones

phones

Dotychczasowa aplikacja (Microsoft Dynamics CRM for Phones Express) była kompatybilna z Microsoft Dynamics CRM 2013 i Microsoft Dynamics CRM 2015, ale nie będzie działać z CRM 2015 Update 1 i CRM 2016. W najnowszej wersji CRM 2016 dostęp mobilny zapewnia już zupełnie nowa, przebudowana i wygodniejsza aplikacja (Microsoft Dynamics CRM for Phones Express). Od CRM 2016 wymagana jest już nowa aplikacja.

Nowa aplikacja oparta jest o kafelki, jest konfigurowana bezpośrednio w Rozwiązaniu na serwerze i ma dostosowywalne formatki mobilne. Dodatkowo Microsoft Dynamics CRM for Phones:

 • umożliwia dostęp offline
 • rozumie i obsługuje Reguły Biznesowe (Business Rules)
 • obsługuje złożone formatki z rekordami powiązanymi, siatki (widoki) rekordów itd.
 • pozwala na szybkie tworzenie rekordów za pomocą formatki Sybkiego Tworzenia (Quick Create)

 

Microsoft nie wycofuje starej aplikacji ze sklepów producentów (Apple, Google) ze względu na to, że większość organizacji używa jednak CRM 2015 i starszych. Jednak warto uważać co się ściąga na telefon, żeby unikąć frustracji związanej z problemami z połączeniem w przypadku niewłaściwej wersji :).

Wyzwaniem pozostaje wycofanie z telefonów użytkowników starej aplikacji i instalacja nowej po migracji istniejącego CRM do CRM 2016. Trzeba taki krok planować podczas projektów migracyjnych.

Tutaj dostępne są wszystkie aplikacje Dynamics CRM na telefony: