Jeśli podczas próby generowania dowolnego raportu w Dynamics CRM zdarzy Wam się natrafić na błąd „Nie wykonano żądania ze stanem HTTP 401: Brak autoryzacji” nie wpadajcie w panikę! 🙂 W CRM 3.0 seria kroków do naprawienia problemu była całkiem długa i wymagała sporo wiedzy (np. ustawienie delegacji na serwerach, ustawienie SPN itd). W CRM 4.0 natomiast, mamy Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services! :). Narzędzie to niweluje potrzebę podwójnej autentykacji (tzw. Kerberos double-hop) między serwerami.

Narzędzie znajduje się na płycie z Dynamics CRM 4.0. i musi być zainstalowane tuż po instalacji serwera CRM. Jego instalacja wprowadza kilka zmian w sposobie łączenia się z Reporting Services, dzięki czemu nie musimy już ręcznie ustawiać serwera CRM jako „zaufany dla delegacji”. Aby upewnić się, że CRM Data Connector for SSRS został poprawnie zainstalowany, należy na serwerze z Reporting Services otworzyć Report Managera (http://serwer/reports) i otworzyć folder z raportami systemu CRM – zazwyczaj „v4.0”. W tym folderze trzeba znaleźć źródło danych raportów CRM – zazwyczaj „MSCRM_DataSource”. Jeśli raporty są skonfigurowane prawidłowo po instalacji konektora, źródło danych będzie wyglądać jak poniżej:

Jeśli po instalacji konektora, dalej pojawia się błąd „Nie wykonano żądania ze stanem HTTP 401: Brak autoryzacji” („The request failed with HTTP status 401: Unauthorized”), nie zapomnijcie zrestartować serwera IIS, na którym zainstalowany jest CRM – to pomaga!!! 🙂
Reklama