Konieczność impersonacji (użycia poświadczeń innego uprawnionego użytkownika) w kodzie plug-in’ów jest dość powszechna. Często bowiem zdarza się, że kod uruchamiany wewnątrz plug-in’u powinien być uruchamiany za pomocą konkretnego konta (np. dlatego, że konto to ma dostęp do zewnętrznego systemu).

Sytuacja domyślna:

Należałoby zacząć od kontekstu w jakim uruchamiane są plug-in’y. Otóż, plug-in’y zawsze domyślnie uruchamiają się w kontekście konta, na którym działa pula aplikacji serwera CRM. To znaczy, że w większości wypadków kod będzie działał wykorzystując konto „NETWORK SERVICE”, które w Dynamics CRM reprezentowane jest jako użytkownik „SYSTEM”.

Impersonacja innego użytkownika:

Aby użyć poświadczeń innego użytkownika, możemy zmienić konto, na którym zadziałają plug-in’y. Możemy to zrobić podczas rejestracji plug-in’u. Operacja polega na wybraniu w narzędziu do rejestracji plug-in’ów konta, które ma być użyte do wykonania kodu albo ustawienie tego konta jako wartości pola impersonatinguserid:

Impersonacja w plug-in'ie

Aby użyć wybranego podczas rejestracji konta w plug-in’ie musimy utworzyć proxy usługi sieciowej, wykorzystując metodę obiektu context:

 ICrmService naszWebService = (ICrmService)context.CreateCrmService(true);

Jeśli zostawimy puste pole impersonatinguserid i wywołamy powyższą metodę, użyjemy poświadczeń aktualnie zalogowanego użytkownika, a więc tego, którego działanie wywołało plug-in. Jeśli w czasie działania (runtime plug-in impersonation) chcielibyśmy zmienić poświadczenia z wybranego podczas rejestracji konta na użytkownika, który uruchomił plug-in, możemy utworzyć web service z następującym parametrem:

ICrmService naszWebService = (ICrmService)context.CreateCrmService(context.InitiatingUserId);

Reklama