Zgodnie z CRM’owym zegarem, po 8 tygodniach od ostatniej zbiorczej aktualizacji, pojawił się Update Rollup 5. Oczywiście, jak zawsze, Rollup zawiera poprawki ze wszystkich wcześniejszych aktualizacji oraz kilka nowych, dotąd niepublikowanych, poprawek. Do tych należy np. poprawka naprawiająca denerwujące zachowanie CRM’a, kiedy do pola zawierającego datę i godzinę, wpiszemy wartość ręcznie – wtedy nie wywołuje się czasem zdarzenie OnChange. Dodatkowo podobno naprawiony został problem z pustym polem typu Lookup, kiedy było ono pierwszym polem na formatce i ktoś wybierał TAB – wtedy zdarzało się, że wyskakiwał błąd JScript’u.
Update Rollup 5 jest do ściągnięcia tutaj: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5101d801-976b-4c11-bdfc-000b970ef4a3, a więcej informacji o poprawkach zawartych w aktualizacji jest tu: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/970141.

Reklama