Tym razem nie przed product team’em, ale sporo po, bo w ciepłych krajach generalnie nie ma netu…
Zgodnie z planem, pojawił się Update Rollup 8 do Dynamics CRM. Oczywiście obejmuje wszystkie komponenty, więc serwer, klienta, Email Router, MUI, konektor raportów i DMM. Tym razem nie ma tak rewolucyjnych zmian, jak w Rollup 7, ale kilka jest wartych uwagi. MS postawił przede wszystkim na naprawę błędów, a nie dodawanie nowych funkcjonalności. Do tych najciekawszych zmian należą:

  • wsparcie Exchange 2010 przez Email Router’a (ale uwaga! – Rule Deployment Wizard nie jest jeszcze wspierany, czyli na razie możemy się łączyć z Exchange 2010, ale nie można automatycznie śledzić emaili)
  • poprawiony błąd w CRM, który ukazywał się podczas przekazywania pliku z dostosowaniami, w których w zdarzeniu OnLoad było odwołanie do zewnętrznych funkcji/plików („Nieprawidłowy plik dostosowań”)
  • wartości pól typu Picklist i Boolean, których nie było na formatce podczas edycji zbiorczej były nadpisywane do domyślnych podczas edycji zbiorczej
  • usunięty został błąd podczas przypisywania obiektu nadrzędnego dla zamkniętego działania
  • ograniczenia długości pól line1, line2, line3 na obiekcie customeraddress zostały zniesione, a pola mają długość 200 znaków
  • nie dało się logować do DMM’a po instalacji Rollup’a 7

Więcej informacji o Update Rollup 8 jest tutaj: http://support.microsoft.com/?kbid=975995, a ściągnąć można go stąd: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c53b2916-6b93-4092-bdd3-a394c96ca000.

Reklama