Nadszedł czas na obiecany kolejny odcinek serii o nowościach w Microsoft Dynamics CRM 2015. Tym razem opiszę nowe funkcjonalności dla użytkowników końcowych, czyli to co widać „na zewnątrz”. Ponownie, jest to subiektywny zbiór nowych funkcjonalności, a poniższa lista nie pokrywa wszystkich nowości.

2. NOWE FUNKCJONALNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

 • znacznie rozbudowany Katalog Produktów. CRM 2015 umożliwia definiowanie złożonej taksonomii produktów, budowania rodzin produktów, hierarchii produktów podobnych oraz daje możliwość definiowania właściwości dynamicznych dla produktów:

  product_properties

  W szczególności możliwe będzie zdefiniowanie parametrów charakteryzujących Grupy Produktów, które będą wypełniane na poziomie samych produktów należących do danej Grupy (np. dodatkowy parametr „rozmiar”):

  product_override

 •  

 • możliwość definiowania zasad cross-sell i up-sell poprzez łączenie produktów relacjami. W przypadku konfiguracji kilku produktów w grupie cross-sell, CRM 2015 będzie podpowiadał dodanie odpowiedniego produktu powiązanego z tym już dodanym:

  product_crosssell

 •  

 • możliwość graficznego definiowania hierarchii między obiektami, np. firmami i kontaktami. W CRM 2015 Microsoft dodał długo wyczekiwaną funkcjonalność wizualizacji powiązań między obiektami. Szczególnie przydatna będzie ta funkcjonalność w przypadku obsługiwania grup firm (albo grup klienckich):
  hierarchy
   

 • znacznie więcej możliwości konfiguracji warunków SLA (Service Level Agreement) w module umów serwisowych. CRM 2015 będzie pozwalał na definiowanie osobnych KPI dla standardowych umów SLA i rozszerzonych umów SLA. Dodatkowo będzie można zdefiniować statusy, dla których czas będzie się automatycznie zatrzymywał (poza zdefiniowanymi świętami itd):

  sla
 •  

 • pulpit agenta umożliwiający integrację w jednym miejscu wielu okienek, w tym także okienek z innych systemów (Unified Service Desk). USD umożliwia zgromadzenie w jednym oknie funkcjonalności CRM, Lync oraz systemów legacy, a także przy odpowiednim oprogramowaniu umożliwi wpisywanie danych raz, a zapisywanie je w kilku miejscach na raz. To funkcjonalność bardzo przydatna m.in. w call center:

  usd

 •  

 • panel współpracy marketingu i sprzedaży (Sales Collaboration Panel) – w przypadku integracji z Microsoft Dynamics Marketing pracownicy działów sprzedaży uzyskają w CRM wgląd w kampanie marketingowe przedstawiane kontekstowo na Kliencie / Kontakcie w postaci graficznej:
  panel

 • ulepszony edytor emaili (nawet bez użycia Microsoft Dynamics Marketing)
 •  

 • możliwość definiowania cenników dla terytoriów sprzedażowych
 •  

 • odzwierciedlenie cyklu życia produktu (tzn. możliwość publikacji produktów, pracy z produktami roboczymi, cofania produktów i ograniczania widoczności produktów datami
 •  

 • synchronizacja załączników do spotkań w Outlook
 •  

Poza wyżej wymienionymi ogromnymi zmianami Microsoft wprowadził w Dynamics CRM 2015 ulepszoną integrację z Microsoft Social Listening, znacznie bliższą integrację z Microsoft Dynamics Marketing, całkowitą zmianę modelowania procesów biznesowych oraz mnóstwo ulepszeń w aplikacjach mobilnych na tablety i telefony. Te zmiany opiszę w kolejnych odcinkach tej serii.

Reklama