Microsoft Dynamics CRM “Spring 2016 Wave” nadchodzi wielkimi krokami, a część informacji została już „odtajniona”. Czas więc przyjrzeć się, co nowego przynosi najnowsza aktualizacja do Dynamics CRM 2016.

Spring 2016 Wave (albo Spring 2016 Release) to kolejna, cykliczna, aktualizacja funkcjonalna Dynamics CRM. Konkretnie – jedna z dwóch „dużych” aktualizacji ukazujących się co pół roku, ale nie nowa „duża” wersja systemu. Co za tym idzie, Spring 2016 Wave jest dostępny tylko dla Dynamics CRM 2016 Online. Klienci posiadający Dynamics CRM 2016 On-Premise muszą poczekać na nowe funkcjonalności do kolejnej „dużej” wersji systemu, a więc aktualizacji jesiennej (Fall 16 Wave).

 

Najważniejsze nowości w Spring 2016 Wave

Microsoft w tej aktualizacji skupił się na integracji CRM Online z ostatnio kupionymi rozwiązaniami, a więc FieldOne ADXStudio. Dla mniej orientujących się chodzi oczywiście o narzędzia do Zarządzania Obsługą Klienta (w tym do serwisu terenowego) i zarządzania projektami oraz o portale samoobsługowe dla Klientów. Jeśli chodzi o bardziej marketingowy opis zmian wprowadzonych w Spring 2016 Wave, to mamy do czynienia z usprawnieniami w:

 • Zarządzaniu obsługą Klienta (Field Service)
 • Zarządzaniu zaangażowaniem Klientów (Customer Engagement)
 • Analityce (Intelligence)
 • Mobilności (Mobility)
 • Platformie (zmiany techniczne)

W tym poście opisuję tylko zmiany w samym Dynamics CRM, ale Spring 2016 Wave wnosi też sporo zmian do Microsoft Dynamics Marketing i Microsoft Social Engagement. Tamtymi aktualizacjami zajmę się w kolejnych postach.

No to po kolei:

Zarządzanie Obsługą Klienta – Usługi serwisowe (Field Service)

Tutaj główne nowości pochodzą oczywiście z będącego teraz częścią CRM’a narzędzia FieldOne. Mamy do czynienia z pełną funkcjonalnością wymaganą przez organizację obsługujące Klientów poprzez wyspecjalizowane siły „terenowe”, czyli inżynierów, monterów itd. Field Service pozwala:

 • Planować wizyty serwisowe i zarządzać czasem inżynierów
 • Budować zestawy kompetencji i profile pracowników
 • Alokować czas potrzebny na cykliczne przeglądy, naprawy, czy instalacje sprzętu
 • Monitorować na mapie aktualne zasoby
 • Przygotowywać harmonogramy prac dla sił terenowych
 • Raportować postępy prac i wizyty na urządzeniach mobilnych

Dynamics CRM 2016 - Field Service

WAŻNE: Usługi Serwisowe będą dostępne jako dodatek do CRM dla Klientów posiadających wersję Dynamics CRM 2016 Online Update 1 (Spring 2016 Wave)

 

Zarządzanie projektami (Project Service)

Jak sama nazwa wskazuje mamy do czynienia z rozszerzeniem funkcjonalności Dynamics CRM o zarządzanie projektami. W szczególności użytkownicy dostaną do dyspozycji:

 • Planowanie projektów (dokładnie takie jak w Project Server)
 • Zarządzanie zasobami, harmonogramami i zadaniami w projektach
 • Rozliczanie czasu, zasobów, kosztów i prac w projektach
 • Możliwość fakturowania prac projektowych i przygotowywania harmonogramów płatności

Moduły Field Service i Project Service będą się przenikać, tj. Użytkownicy będą mogli zarządzać pulą zasobów I widzieć zrealizowaną pracę, niezależnie od tego, czy będzie to praca projektowa, czy ad hoc związana z wykonywaniem usług.

Dynamics CRM 2016 - Project Service
WAŻNE: Zarządzanie Projektami będzie dostępne jako dodatek do CRM dla Klientów posiadających wersję Dynamics CRM 2016 Online Update 1 (Spring 2016 Wave)

 

Portale samoobsługowe (Self-service portals)

Microsoft Dynamics CRM 2016, dzięki niedawnemu przejęciu Adxstudio, otrzyma rozbudowane możliwości tworzenia portali internetowych wystawiających dane z Dynamics CRM. Portale te umożliwiają firmom budowania zaangażowania Klientów z wykorzystaniem samoobsługowych stron internetowych, generowanych i zarządzanych bezpośrednio w Dynamics CRM. Na początku Microsoft wprowadza 3 gotowe szablony portali:

 • Portal Klientów
 • Portal Pracowników
 • Portal Społeczności

Portale te pozwalają na:

 • zarządzania profilami
 • publikację danych z Dynamics CRM i możliwość dodawania treści do Dynamics CRM
 • bezpieczny dostęp w oparciu o kontrolę dostępu
 • niestandardowe (konfigurowalne) rozszerzenia
 • szybką konfigurację stron internetowych, które są responsywne i adaptywne

Dynamics CRM 2016 - Portals
WAŻNE: Zarządzanie Projektami będzie dostępne jako dodatek do CRM dla Klientów posiadających wersję Dynamics CRM 2016 Online Update 1 (Spring 2016 Wave)

 

Analityka (Intelligence)

W Spring 2016 Wave widać wyraźnie, że Microsoft stawia coraz bardziej na integrację Dynamics CRM i Power BI. Chodzi o to, aby użytkownicy CRM mogli korzystać z funkcjonalności Power Bi i analizować dane pochodzące z CRM ad hoc, samodzielnie i szybko oraz łączyć i analizować dane z wielu źródeł w jednym miejscu. I tym miejscem ma właśnie być Power BI. Ja sam jestem fanem Power BI i uważam, że jak potrzebne są naprawdę zaawansowane raporty i szybka analiza, to tylko za pomocą tego narzędzia.

W Spring 2016 Wave Microsoft wprowadza do Power BI 2 pakiety predefiniowanych raportów, które pozwalają analizować dane z CRM związane ze sprzedażą i obsługą Klienta. Na razie pakiety te dostępne są tylko po angielsku, ale kafelki w Power BI można przecież łatwo wyedytować:

 • Power BI Sales Manager content pack
 • Power BI Service Manager

 Dynamics CRM 2016 - Power BI

 

Mobilność (Mobility)

Spring 2016 Wave wprowadza też spore i oczekiwane zmiany w mobilnym CRM. Od tej aktualizacji użytkownicy Dynamics CRM będą mogli pracować na telefonach i tabletach również w trybie offline. Funkcjonalności nie będą ograniczały się już do tworzenia rekordów w wersjach roboczych, ale będzie można w końcu czytać, aktualizować i tworzyć nowe rekordy, będąc w trybie offline.

Dodatkowo Microsoft wprowadza rozszerzenia pozwalające na zarządzanie urządzeniami mobilnymi, na których użytkownicy chcą używać CRM, nawet jeśli są to urządzenia prywatne (BYOD). Chodzi o dodatek do Intune – Intune Mobile Application Management (MAM), który będzie pozwalał zarządzać telefonami i tabletami także opartymi o iOS i Android.

 Dynamics CRM 2016 Mobile offline

 

Pozostałe zmiany

Samouczki (Guided Navigation)

W Spring 2016 Wave zostaną wprowadzane samouczki dla użytkowników, w postaci dostosowywalnych przewodników nawigacyjnych. To interaktywne, kontekstowe i oparte o konkretne  scenariusze podpowiedzi i paski boczne wyświetlane dla użytkowników. Samouczki pomogą nowym użytkownikom odnaleźć się w systemie CRM i umożliwią szybkie rozpoczęcie pracy z systemem, a przez to – zwiększą produktywność.

Microsoft przygotował kilka gotowych samouczków, ale administratorzy biznesowi będą mogli budować takie samouczki samodzielnie i w odpowiedzi na konkretne scenariusze używane w danej firmie. Samouczki mogą zawierać teksty, wideo, odnośniki i obrazki.

 

Synchronizacja po stronie serwera dla CRM On-Premise i Exchange Online

Zgodnie z obietnicą w Spring 2016 Wave Microsoft wprowadził wsparcie dla ostatniego hybrydowego modelu synchronizacji po stronie serwera, tj. możliwość połączenia Dynamics CRM On-Premise i Exchange Online.

 

Niedługo napiszę kolejny post o nowościach w Microsoft Social Engagement.

Reklama