Dynamics CRM for Outlook Client to osobna aplikacja pozwalająca na integrację Dynamics CRM 4.0 z Microsoft Outlook. Pozwala ona na synchronizację wybranych danych z CRM’em oraz umożliwia pracę w CRM bez wychodzenia z Outlook’a. Istnieją dwie wersje klienta dla Outlook, tak jak opisane w tym poście: http://www.crmblog.pl/2008/07/dynamics-crm-for-outlook-online-vs.html.

Bardzo często zdarza się, że serwer CRM znajduje się w innej domenie niż użytkownicy uruchamiający Outlook’a. Wtedy, po zainstalowaniu Dynamics CRM for Outlook Client, próba konfiguracji tego narzędzia zakończy się błędem:
Dzieję się tak, ponieważ poświadczenia wysyłane do serwera, na którym znajduje się serwer CRM nie są zgodne z tymi, których potrzebne są do autoryzacji na serwerze CRM (prawidłowego użytkownika CRM). Ten błąd świadczy o tym, że w domenie, w której jest serwer CRM nie istnieje odpowiedni użytkownik. Nie zaś o tym, że nie ma go w systemie CRM!!! (CRM używa AD do autentykacji).
Ten błąd spowodował powstanie błędnej opinii, że Dynamics CRM for Outlook Client nie da się zainstalować, jeśli serwer z CRM’em jest w innej domenie niż komputery z Outlook’iem.
Jak się okazuje, nie jest to prawda. W tym poście pokażę trick, który pozwoli zainstalować klienta CRM dla Outlook nawet będąc w innej domenie. Należy pamiętać, że jeśli użytkownicy Outlook będą się łączyć z CRM przez internet (nie w intranecie), trzeba wybrać opcję „Dostawca usług online” w pierwszym kroku Kreatora Konfiguracji.
Kroki potrzebne do instalacji klienta dla Outlook w innej domenie:
1. Ponieważ Kreator Konfiguracji podczas próby połączenia z serwerem CRM wysyła poświadczenia osoby, która go uruchomiła, musimy mieć pewność, że istnieje w domenie serwera i systemie CRM konto o takiej samej nazwie. W tym celu (zakładając, że takiego konta nie ma), musimy dodać w domenie serwera CRM odpowiednie konto:

2. Następnie musimy mieć pewność, że utworzony użytkownik znajduje się w CRM’ie:

3. Teraz z dowolnego komputera spoza domeny, na którym chcemy zainstalować Klienta Dynamics CRM for Outlook, możemy uruchomić Kreator Konfiguracji. Pamiętać należy, że musimy być zalogowani na konto o takiej nazwie, którą ma użytkownik w systemie CRM (domena jest nieważna). Po spełnieniu tych warunków, Kreator Konfiguracji poprawnie łączy się do podanego serwera CRM (w innej domenie) i kończy konfigurację z sukcesem:

Reklama