Instalator serwera Dynamics CRM 4.0 i klientów Dynamics CRM dla Outlook wymaga do swojego uruchomienia pewnych komponentów. Część z nich musi być zainstalowana i uruchomiona wcześniej (jak np. Usługa indeksująca – Indexing Service). Pozostała część może być zainstalowana przez instalator. Do tych drugich należą:

  • .NET Framework 2.0,
  • Application Error Reporting,
  • Reporting Services Viewer Control
  • Visual C++ Redistributable Package.

Część z nich możemy zainstalować samemu, uprzedzając tym samym instalatora. .NET Framework i Reporting Services Viewer Redistributable dostępne są tu: (odpowiednio: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=en i http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8a166cac-758d-45c8-b637-dd7726e61367&DisplayLang=en). Application Error Reporting znajduje się na płycie z serwerem Dynamics CRM 4.0.

Problem jest natomiast z Visual C++ Redistributable Package. Niestety ten komponent nie „może”, ale „musi” być instalowany za każdym razem, kiedy jest uruchamiany instalator. Sytuacja ta jest o tyle dziwna, że instalator nie jest w stanie wykryć zainstalowanego wcześniej Visual C++ Redistributable Package, więc na nic nie przyda się instalowanie tego pakietu samemu.

Schody zaczynają się, kiedy komputer, na którym instalujemy CRM nie jest podłączony do internetu. Instalator zwyczajnie zatrzymuje się z błędem, bo nie jest w stanie ściągnąć pakietu. Czemu tak jest, nikt nie wie :). Pewne jest tylko, że każdemu może się przecież zdarzyć instalacja bez dostępu do internetu.

Aby przeprowadzić instalację bez dostępu do internetu, powinniśmy ściągnąć pakiet stąd: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&DisplayLang=en. Później zamiast go instalować, umieszczamy pliki w odpowiedniej strukturze folderów w głównym folderze instalacyjnym Dynamics CRM. Philip Richardson opisał ten proces na swoim blogu dokładniej, ja tylko pokażę gdzie jest miejsce dla plików instalacyjnych problemowego pakietu:

  • \Redist\i386\VCRedist\vcredist_x86.exe
  • \Redist\i386\VCRedist\vcredist_x64.exe
  • \Redist\amd64\VCRedist\vcredist_x64.exe

(„Redist” na tym samym poziomie co foldery „Server” i „Client”)

Mam nadzieję, że przyda się komuś ta wiedza i dzięki temu uniknie kilkugodzinnej frustracji z każdorazowym ściąganiem Visual C++ Redistributable Package :).

Reklama