Pakiet Dynamics CRM 4.0 zawierał kilka komponentów poza samym CRM Server’em. CRM 2011 zawiera jest jeszcze więcej takich komponentów… W tym poście postaram się przybliżyć trochę co składa się na pełną instalację Dynamics CRM 2011 (oczywiście poza SQL Server, AD, Identity Framework itd – chodzi tylko o komponenty wchodzące w skład instalacji „samego” CRM). I tak:

Dynamics CRM 2011 Server
To oczywiście podstawowy komponent każdej instalacji. CRM Server to platforma, baza (tabele, procedury, job’y), pliki warstwy prezentacji (strony, skrypty) oraz usługi Windows (w pełnej instalacji CRM 2011 to aż 4 usługi!). Podczas instalacji serwera instalowane są również inne komponenty „nie-CRM’owe”, czyli np. WIF (Windows Identity Framework), WWF (Windows Workflow Foundation), SQL Server Native Client i inne.

Warto pamiętać, że CRM 2011 jest tylko 64-bitowy.

Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions
Część tego komponentu w wersji 4.0 nazywała się SQL Service Reporting Services Connector. Reporting Extensions to narzędzie, które pozwala uruchamiać raporty w CRM (jeśli CRM Server i baza danych są na różnych maszynach), ale także pozwala planować automatyczne generowanie raportów i ich wysyłkę.

Dynamics CRM 2011 Fetch Extensions (zwane też BIDS Extensions)
Ten komponent to dodatek, który pozwala pobierać informacje o metadanych wymagane do budowy raportów CRM korzystających z FetchXML w Business Intelligence Development Studio lub po prostu w Visual Studio.

Dynamics CRM 2011 Email Router
Email Router służy do obsługi poczty wychodzącej i przychodzącej w przypadkach, kiedy nie chcemy w tym celu używać Outlook’a. Email Router łączy serwer CRM z serwerami pocztowymi opartymi (POP3/SMTP, MAPI) i składa się z dwóch komponentów – Email Router Configuration Manager i Rule Deployment Wizard. Email Router niewiele zmienił się w sposobie instalacji od tego w wersji 4.0. Oczywiście nowy Email Router wspiera Exchange Online. Ciekawostka: Email Router nie może być instalowany na 32-bitowych systemach serwerowych, ale może być np. na 32-bitowym Windows 7 :).

Dynamics CRM 2011 SharePoint 2010 List Component
Pod tą przekorną nazwą kryje się komponent, który pozwala integrować CRM 2011 z SharePoint 2010. I piszę tu celowo „integrować”, ponieważ bez tego komponentu można jedynie wyświetlać dokumenty powiązane z rekordami w CRM i to jeszcze w IFrame. Dodatek ten pozwala na dodanie funkcjonalności automatycznego tworzenia list w SharePoint 2010 i wygląda dokładnie tak, jak interfejs CRM 2011. Ciekawostka: ten komponent nie działa i nie będzie działał z MOSS 2007 (SharePoint 2007).

Dynamics CRM 2011 for Outlook
To oczywiście dobrze nam znany dodatek do Outlook’a. W CRM 2011 komponent ten przestał być „dodatkiem”. Integruje się bowiem w znacznie większym stopniu z Outlook’iem niż dotychczas, m.in. pozwala na wykorzystanie natywnego interfejsu Outlook’a do pracy w CRM (a nie wyświetla tylko strony CRM’a), pozwala na tworzenie powtarzalnych terminów itd. Ciekawostka: CRM  for Outlook jest dostępny w wersji 32- i 64-bitowej. Jednak, żeby działał poprawnie z 640bitowym Office 2010 wymagana jest instalacja… obu wersji :).

Dynamics CRM 2011 Language Pack
To dodatek z odpowiednią wersją językową CRM 2011. Oczywiście każda instalacja zawiera jeden język bazowy. Tuż po premierze dostępnych będzie jednak ponad 40 wersji językowych, które będzie można ściągnąć.

Powyżej wymieniłem tylko komponenty, który są składnikami pakietu instalacyjnego CRM 2011. Nie wspominam jednak o tym, że do poprawnej instalacji wymagany jest przecież SQL Server, Active Directory, .NET 4.0, Indexing Service i inne…

Reklama