Tuż po instalacji Windows 8 (może być z Office 15 Preview lub z Office 2010) mój klient CRM dla Outlook przestał działać. Błąd, który się pojawia to błąd z uwierzytelnieniem do serwera CRM: „Nie można połączyć się z serwerem Microsoft Dynamics CRM…” („Cannot connect to Microsoft Dynamics CRM server because we cannot authenticate your credentials. Check your connection or contact administrator for more help”).
O co chodzi?

Otóż w Windows 8 trzeba explicite włączyć (względnie zainstalować) Windows Identity Foundation 3.5 w „Dodaj / Usuń funkcje Windows”. Zrobienie tego kroku powoduje, że błąd znika :).

Jest jeszcze druga możliwa przyczyna tego samego błędu niezwiązana już z Windows 8, ale z „rozjeżdżaniem się” czasu klienta CRM i serwera CRM. Problem z tym jest taki, że jako „rozjeżdżanie” Kreator Konfiguracji klienta CRM dla Outlook w niektórych sytuacjach traktuje też różne strefy czasowe, tj. stacja kliencka jest w innej strefie niż serwer. Ten problem można naprawić, przestawiając na chwilę strefę na identyczną. Problem ten został rozwiązany w Update Rollup 10 dla Dynamics CRM 2011, jak opisane w KB:
„Czas systemowy na komputerze jest sprawdzana podczas instalacji lub konfiguracji. Jednak podczas czasu systemowego komputera jest zsynchronizowany z domeny lub komputer nie jest w domenie, która jest zsynchronizowany z zegarem świata, nie otrzymują komunikat o błędzie dotyczący problemu czasu systemu komputera.”

Reklama