Standardowo opisuję każdy Update Rollup tuż po tym, jak się pojawi. Zawsze bardzo chcę wcześniej, ale NDA zabrania :). Tym razem nie pisałem nic, bo musiałem trochę potestować potencjalne zmiany. Update Rollup 10 jest bardzo dużą paczką, więc potencjalnie może wnosić trochę zamieszania. Warto być świadomym, co dokładnie może się stać w niektórych wypadkach i ewentualnie w tych przypadkach powstrzymać się na razie przed instalacją UR10.

W szczególności chodzi o poniżej opisane przypadki – być może jest ich więcej, ale tyle udało mi się zauważyć i są to problemy potwierdzone i naprawiane przez Microsoft:

  • Twoje formatki przetwarzają w jakikolwiek sposób odpowiedź FetchXmlToQueryExpressionResult, nawet jeśli o tym nie wiesz :)? Jeśli używasz FetchXML, platforma pod spodem i tak użyje tego żądania! To, co udało mi się znaleźć dotyczy tego, w jaki sposób budowana jest odpowiedź w JSON. Otóż, od Update Rollup 10 zmienił się kontrakt żądania, tzn. do FilterExpression został dodany atrybut IsQuickFindFilter, którego nie było wcześniej. To powoduje wywalanie się DataContractJsonSerializer’a i w rezultacie nie działają skrypty od tej linii na formatkach
  • Powyższy problem może być rozwiązany po przebudowaniu WCF’a za pomocą najnowszego SDK 5.0.12
  • Twoje rozwiązanie zawiera encje zmigrowane z Dynamics CRM 4.0? Prawdopodobnie dostaniesz błąd przy próbie importu tego rozwiązania ze względu na zmianę w strukturze XML w pliku rozwiązania
  • Masz jakiekolwiek emaile w stanie Pending albo Pending Send (Oczekujący na wysłanie)? Po wgraniu UR10 możesz się zdziwić, że po przełączeniu użytkownika do używania Email Router zamiast Outlook, jest spora szansa, że stare emaile ze statusem „Oczekujący na wysłanie” zostaną nagle wysłane. Niby to takie normalne i prawidłowe, ale biznes może się nieźle wkurzyć, jak zaczną wysyłać się nagle emaile sprzed 1-2 lat… 🙂 Warto o tym pamiętać!

Każda z poniższych sytuacji została już zgłoszona do Technical Support Microsoft’u. Nie u każdego te błędy mogą wystąpić, ale uczciwie ostrzegam… 🙂 Update Rollup 10 jest ogromną zmianą, stąd lepiej nie instalować go od razu po ukazaniu się na rynku…

Reklama